Description

Liquor Quik Kentucky Bourbon Whiskey Essence 500ml (16.9 oz )

Kentucky Bourbon Whiskey” is the classic American charcoal mellowed corn whiskey.

 

makes 25 – 750ml Bottles